ACCOUNTANTS &
ADVISEURS
WWW.DECKERSPWS.NL
0416-300969

MIDDELING: EEN BRON VAN INKOMEN

Heeft u een sterk wisselend inkomen gehad in box 1 over drie aaneengesloten jaren? Zo ja, dan heeft u mogelijk recht op een belastingteruggave. Door het inkomen over drie jaren te middelen, kunt u het nadelige effect van het progressieve tarief van de inkomstenbelasting beperken. Bij middeling wordt de verschuldigde belasting herrekend op basis van het gemiddelde inkomen over die drie jaren. Het verschil tussen de werkelijk geheven belasting en de herrekende belasting wordt terugbetaald. Middeling is alleen mogelijk over het inkomen in box 1. In box 2 en box 3 geldt een vast proportioneel tarief: middeling is hier zinloos. Het verzoek om middeling moet worden ingediend binnen 36 maanden nadat de laatste belastingaanslag over de jaren van het middelingtijdvak onherroepelijk is geworden.

Tip: Oog hebben voor kansen


Is dit bij u ook van toepassing leg dit dan ter beoordeling voor en laat deze mogelijkheid niet onbenut.

Jan de Rooijstraat 49
5171 DR Kaatsheuvel

Postbus 155
5170 AD Kaatsheuvel
T 0416 300 969
F 0416 300 968

info@deckerspws.nl
www.deckerspws.nl
BTW NL 8173 62 307 B01
    

Deze website plaatst cookies op uw computer voor het meten van het aantal gebruikers. De tool die wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer plaatst dan kunt u cookies uitschakelen in uw brower. Lees hier hoe u cookies uit kunt schakelen.
Akkoord