ACCOUNTANTS &
ADVISEURS
WWW.DECKERSPWS.NL
0416-300969

VERDELING BIJ HUWELIJKSE VOORWAARDEN NA 1 JANUARI 2018 

Als u nu trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en u regelt onderling verder niets, dan bent u gehuwd/geregistreerd in algehele gemeenschap van goederen.

Dat wil zeggen dat vanaf dat moment al uw bezittingen en schulden worden samengevoegd en u ieder voor de helft daarvan eigenaar bent. U bent over het vermogen dat hierbij onderling mogelijk overgaat tussen u en uw partner, geen schenkbelasting verschuldigd. Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het huwelijksvermogensrecht. Trouwt u vanaf die datum en regelt u onderling verder niets, dan trouwt u op basis van een beperkte gemeenschap van goederen. Dit komt er in beginsel op neer dat de gemeenschap van goederen wordt beperkt tot het vermogen dat u en uw partner opbouwen tijdens het huwelijk (partnerschap). Bezittingen en schulden die u elk had voor het huwelijk blijven privébezit. Dat geldt ook voor schenkingen en erfenissen die u ontvangt tijdens het huwelijk. 

Huwelijkse voorwaarden en schenkbelasting

Wilt u niet op basis van de beperkte gemeenschap van goederen trouwen (registreren), dan kunt u vanaf 1 januari 2018 daar bij huwelijkse voorwaarden van afwijken. Zo kunt u bij huwelijkse voorwaarden regelen dat u toch op basis van algehele gemeenschap van goederen getrouwd bent. Maar ook een andere verdeling is mogelijk. Dit kan wel gevolgen hebben voor de schenk- of erfbelasting. Uitgangspunt is echter dat bij een gelijke gerechtigdheid tot het gezamenlijk vermogen (50 : 50) er geen sprake is van schenking. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een algehele huwelijksgemeenschap met gelijke delen voor de partners. In de volgende situaties is schenkbelasting wel aan de orde:

• de minstvermogende van de partners krijgt bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden een groter aandeel in het totale vermogen dan 50%; of

• de meestvermogende van de partners krijgt bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden een groter aandeel in het totale vermogen.

De schenkbelasting is dan verschuldigd over het meerdere dat wordt verkregen. Een vergelijkbare bepaling wordt ook voorgesteld voor de erfbelasting. Verder geldt het voorgestelde ook voor ongehuwde samenwoners die een notarieel samenlevingscontract sluiten.

Let op

Kan de inspecteur bewijzen dat een huwelijk of een notarieel samenlevingscontract wordt gesloten met als voornaamste doel het ontgaan van schenk-of erfbelasting, dan wordt schenk- of erfbelasting geheven over iedere vermogensverschuiving tussen de partners, ongeacht de omvang daarvan. 

Jan de Rooijstraat 49
5171 DR Kaatsheuvel

Postbus 155
5170 AD Kaatsheuvel
T 0416 300 969


info@deckerspws.nl
www.deckerspws.nl
BTW NL 8173 62 307 B01
    

Deze website plaatst cookies op uw computer voor het meten van het aantal gebruikers. De tool die wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer plaatst dan kunt u cookies uitschakelen in uw brower. Lees hier hoe u cookies uit kunt schakelen.
Akkoord